คณะพยาบาลฯม.ชินวัตรประกาศสอบรับตรงคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศพยาบาล-01
ประกาศพยาบาล-02

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หรือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร โทรศัพท์:02-599-0000 ต่อ 0016

ดาวน์โหลดใบประกาศ

January 18, 2017