ชาว SIU มาร่วมอบรมภาษาอังกฤษกันเถอะ

Untitled-1_White Flyer

ชาว SIU มาร่วมอบรมภาษาอังกฤษกันเถอะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตรขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากCenter for Professional Assessment (Thailand)

มาร่วมเปิดโลกภาษาอังกฤษกับเราได้

ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นี้
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้อง Auditorium B
มหาวิทยาลัยชินวัตร
วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี

สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
โทร.02-599-0000 ต่อ 0034 – 0035

www.siu.ac.th

December 13, 2016