ม.ชินวัตรนำนักศึกษาชมวัดพระแก้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

15326364_1243362135709555_8781776675974269991_n

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อ.ฐาณิฏฑ์ ลิมปะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (GE1005) ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จำนวนกว่า 82 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความตื่นเต้นที่ได้มาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย จากสถานที่ประวัติศาสตร์จริง นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความซาบซึ้ง เข้าใจ และหวงแหนสิ่งที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยนางสาวทวินันท์ มะลัย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆต่างตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากที่ทางมหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาออกมาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดพระแก้ว เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยแล้ว ระหว่างเดินทางยังได้มีโอกาสทักทายกับชาวต่างชาติ ถือเป็นการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศได้อีกด้วย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยชินวัตรมากๆค่ะ

การได้สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบ Learning How to Learn ถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นของมหาวิทยาลัยชินวัตร

ม.ชินวัตร กำลังเปิดรับนักศึกษาปี 60 นะคะ
ติดต่อมหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ที่
โทร. 02-599-0000
amd@siu.ac.th
FB:Shinawatra University
www.siu.ac.th

15337457_1243361765709592_4136131580823197828_n
15356558_1243361509042951_1187910866979539867_n
15349552_1243362025709566_2627197257967988333_n
15400368_1243361502376285_1388312281159317903_n
15349660_1243361939042908_7454104334337349301_n
15400560_1243361842376251_3245700460165082452_n
15349834_1243361762376259_8343730031611348808_n
15439716_1243362009042901_4764799442313246152_n
December 8, 2016