นักศึกษาพยาบาลม.ชินวัตรบำเพ็ญประโยชน์ที่ท้องสนามหลวงวันที่ 30พ.ย.59

15391081_1243304742381961_5824391530399370219_n
15390925_1243305042381931_389260791378298043_n
15355610_1243304519048650_2700386833767581970_n
15356748_1243304779048624_6495527214145711821_n

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อ.ฐาณิฏฑ์ ลิมปะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (GE1005) ไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แจกพิมเสนน้ำที่นักศึกษา อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยชินวัตรได้ร่วมทำขึ้น ให้กับประชาชน ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จำนวนกว่า 82 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนักศึกษา อาจารย์และพนักงานทุกคน มีความตั้งใจในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้ทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้จะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตาม

อ.ฐาณิฏฑ์ ลิมปะพันธุ์ กล่าวว่า การนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มาบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนไม่ต้องเรียนรู้อยู่แต่ในตำรา อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักการเสียสละ และรู้จักการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะยิ่งเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ยิ่งต้องมีความเข้าอกเข้าใจ และเอื้ออาทรต่อคนทั่วไป ไม่เลือกเพศ อายุ หรือฐานะ

นอกจากนี้ น.ส.สุวิมล ศรีสันงาม นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยชินวัตร ที่ทำให้เรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ ในการได้มาบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม พวกเราได้ทำพิมเสนน้ำมาแจกให้กับประชาชนผู้ที่มาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้กับประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทย และยังได้มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนผู้ได้รับพิมเสนน้ำ ต้องขอขอบคุณทุกรอยยิ้ม และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยชินวัตร ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ออกสู่สังคม

December 8, 2016