คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

13043399_1072308772814893_3588839610759558863_n
อาจารย์คณะ SOIT ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ดร.สุเมธ ยืนยง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสกอ. และ สกว. เป็นทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “รถบังคับหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยรากประสาทเทียมประเภท Deep Reinforcement Learning (A Self-Driving Obstacle Avoiding RC Car Controlled with…

12246944_990170964362008_5264341676111419717_n
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา IT Talk 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา IT Talk 2015 “INTRODUCTION TO USER EXPERIENCE: How to develop products that people love”

12032063_960910287288076_2637912937535353350_n
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยชินวัตรของ “เด็กทุนไทยคม”

เรื่องเล่า “เด็กทุนไทยคม” ของ ณัฐชยา กิจมงคลชัย (พินพิน) บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร นักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์