คณะการจัดการ

15241994_1230594080319694_5181482682834642686_n
ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์และเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหาร Rosenheim University of Applied Sciences
IMG_1662
โครงการบูรณาการบริหารวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่3)

มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดโครงการบูรณาการบริหารวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่3) ณ โรงเรียนกันตวรรณ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมให้ความรู้สาธิตการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็งและน้ำดื่มจากวิทยากร อาจารย์นันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร มีการแบ่งกลุ่มให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทดลองทำการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็งและน้ำดื่มด้วยตนเอง…

1 2