สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล

13062462_1068371229875314_4816471324101264914_n
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลักลาดหลุมแก้ว

12795530_1037615719617532_6499033257285588046_n
วิชาการบริหารองค์การ และ พฤติกรรมองค์การ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร โดย ดร. ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารองค์การ และ พฤติกรรมองค์การ (The Administration of Organization and Organization…

12112297_973663906012714_3348614896407759221_n
คุณนพพลได้รับรางวัลบุคคลธุรกิจตัวอย่างแห่งปี (ภาคสินค้าในครัวเรือนและสำนักงาน) จากสภามูลนิธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555

“ผมเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลคือคำตอบที่จะทำให้ทุกองค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจบริการหรือผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคใดก็ตาม ท้ายสุดแล้วสิ่งเดียวที่วัดและชี้เป็นชี้ตายก็คือการที่องค์กรนั้นๆต้องมีบุคลากรที่พร้อมทุ่มแรงกายใจเพื่อความสำเร็จขององค์กร กว่าครึ่งขององค์กรที่ประสบความล้มเหลวมักเกิดจากปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น”

02
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรนานาชาติใหม่ผนวกรัฐกับเอกชน

  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมงานกว่า 20 คน โดย ศ.ดร.วรเดช จันทรศร ผู้ริเริ่มการพัฒนาหลักสูตรฯ และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการอำนวยการ…